• Dyrekcja I LO im Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej                                              

   •  

    Dyrektor mgr Leszek Dytkowski    

     

    Wicedyrektor mgr Urszula Grzyśka 

     

    Sekretarz szkoły  Jolanta Mośko 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Inspektor Danych Osobowych  Emilian Kujawski