• SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

    LICEUM 4-LETNIE    

    KLASA I 

    Lp. 

    Przedmiot 

    Podręcznik

    Język polski  

    Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D.: Oblicza epok, WSiP (1 semestr: cz. 1.1, 2 semestr cz. 1.2) 

    Język angielski  

    Rosińska M., Edwards L. New Password poziom A2+/ B1 Student’s Book oraz ćwiczenia New Password poziom A2+/ B1 Workbook, wyd. Macmillan 

    Język francuski 

    Piotrowska- Skrzypek M., Gajos M., Deckert M., Biele D. C`est parti! 1. Podręcznik do nauki języka francuskiego. Kraków: Draco oraz zeszyt ćwiczeń A1 C`est parti 1 

    Język hiszpański 

    Francisca Castro Viudez, Ignacio Rodero Diez, Pilar Diaz Ballesteros, Carmen Sardinero Francos 

    Nuevo español en marcha A1-A2 

    (podręcznik+ ćwiczenia) 

    https://ksiegarnia.siesta.pl/jezyk-hiszpanski/760-nuevo-espanol-en-marcha-basico-a1-a2-alumno-cd.html 

    Język niemiecki  

    Montali G: Komplett plus 1. Podręcznik oraz ćwiczenia. Język niemiecki dla 4-letnich liceów i 5- letnich techników. Poznań: Klett. 

    Język rosyjski 

    Wiatr- Kmieciak M., Wujec S. Wot i my po nowomu 1. Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum. 

    Matematyka  

    Zakres podstawowy: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 1. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy Wyd. Pazdro 

    Zakres rozszerzony: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 1. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Wyd. Pazdro 

    Historia  

    Łuksz Kępski, Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski Historia. Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa 1. GWO 

    Fizyka  

    Braun M., Śliwa W.: Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era 

    10 

    Geografia  

    Zaniewicz Zbigniew: Geografia 1. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Wyd. OPERON 

    Sławomir Kurek: Geografia 1. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.  

    Zakres rozszerzony, Wyd. OPERON 

    11 

    Chemia  

    Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.: To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era 

    12 

    Biologia  

    Helmin A., Holeczek J.: Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era 

    Guzik M., Kozik R., Matuszewska R., Zamachowski W. : Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era- dla klasy 1 biologicznej 

    13 

    Informatyka  

    Podręcznik nie jest wymagany. 

    14 

    Historia i teraźniejszość 

    Podręcznik nie jest wymagany.

    15 

    Edukacja dla bezpieczeństwa 

    Słoma J. Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era 

     

    KLASA II

    Lp. 

    Przedmiot 

    Podręcznik

    Język polski  

    Oblicza epok 2.1 Język polski. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony, WSiP (semestr 1) 

    Oblicza epok 2.2 Język polski. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony, WSiP (semestr2) 

    Język angielski  

    Rosińska M., Edwards L. New  Password  poziom B1+  Student’s Book  , oraz ćwiczenia New Password  poziom B1+  Workbook, wyd. Macmillan 

    Język francuski 

    Piotrowska- Skrzypek M., Gajos M., Deckert M., E. Kalinowska, M. Sowa:  C`est parti! 2 Podręcznik do nauki języka francuskiego. Wyd. Draco oraz zeszyt ćwiczeń A2  C`est parti 2 

    Język hiszpański 

    Francisca Castro Viudez, Ignacio Rodero Diez, Pilar Diaz Ballesteros, Carmen Sardinero Francos 

    Nuevo español en marcha A1-A2 

    (podręcznik+ ćwiczenia) 

    https://ksiegarnia.siesta.pl/jezyk-hiszpanski/760-nuevo-espanol-en-marcha-basico-a1-a2-alumno-cd.html 

    Język niemiecki  

    Montali G: Komplett plus 2 Podręcznik oraz ćwiczenia. Język niemiecki dla 4-letnich liceów i 5- letnich techników. Poznań: Klett. 

    Język rosyjski 

    Wiatr- Kmieciak M., Wujec S. Wot i my po nowomu 2.Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum. 

    Matematyka  

    Zakres podstawowy: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 2. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy Wyd. Pazdro 

    Zakres rozszerzony: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 2. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Wyd. Pazdro 

    Historia  

    Łuksz Kępski, Jacek Wijaczka Historia. Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa 2. GWO 

    Fizyka  

    Braun M., Śliwa W.: Odkryć fizykę 2. Zakres podstawowy. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era 

    Zakres rozszerzony: Braun, Byczuk, Wójtowicz: Zrozumieć fizykę 1 

    10 

    Geografia  

    Agnieszka Maląg: Geografia klasa 2. Zakres podstawowy Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.  Wyd. OPERON klasy 2A, 2B, 2C, 2D 

    Sławomir Kurek: Geografia 1. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.  Zakres rozszerzony, Wyd. OPERON rozszerzenie w klasach drugich 

    Kurek Sławomir: Geografia klasa 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Wyd. OPERON  

    11 

    Chemia  

    Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.: To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era – kontynuacja. 

    Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.: To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era  

    Litwin M., Styka- Wlazło Sz., Szymońska J.: To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era 

    12 

    Biologia  

    Helmin A. Holeczek J.: Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa. Nowa Era. 

    Guzik M., Kozik R., Zamachowski W.: Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa. Nowa Era. - dla klasy 2 c 

    13 

    Informatyka  

    Podręcznik nie jest wymagany 

     
    14 

    Podstawy przedsiębiorczości 

    Makieła Z., Rachwał T.: Krok w przedsiębiorczość. Nowa Era 

    15 

    Wiedza o społeczeństwie  

    Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz W centrum uwagi 2 zakres podstawowy Nowa Era 

    Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert  W centrum uwagi 1  zakres rozszerzony Nowa Era (część 1 ) 

    Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek W centrum uwagi 2 zakres rozszerzony Nowa Era (część 2) 


    KLASA III

    Lp. 

    Przedmiot 

    Podręcznik

    Język polski  

    Oblicza epok 3.1 Język polski. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony, WSiP (semestr 1) 

    Oblicza epok 3.2 Język polski. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony, WSiP (semestr2) 

    Język angielski  

     

    Rosińska M., Edwards L. “Repetytorium do szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony”, wyd. Macmillan 

    Język francuski 

    M.  Sowa, Marlena Deckert, M. Piotrowska- Skrzypek „ C’est parti! 3” podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Wyd. Draco 

    Język hiszpański 

    Francisca Castro Viudez, Ignacio Rodero Diez, Pilar Diaz Ballesteros, Carmen Sardinero Francos 

     

    Nuevo español en marcha A1-A2 

    (podręcznik+ ćwiczenia) 

     

    https://ksiegarnia.siesta.pl/jezyk-hiszpanski/760-nuevo-espanol-en-marcha-basico-a1-a2-alumno-cd.html 

    Język niemiecki  

    Komplett plus 3 Poznań: Klett  Podręcznik oraz ćwiczenia. 

     

    Język rosyjski 

    Wiatr- Kmieciak M., Wujec S. Wot i my po nowomu 2.Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum. 

    Matematyka  

    Zakres podstawowy: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 3. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy Wyd. Pazdro 

    Zakres rozszerzony: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 3. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Wyd. Pazdro 

    Historia  

    Andrzej Chwalba, Łukasz Kępski  

    Historia 3. Ślady czasu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony, GWO  

    Fizyka  

    Braun M., Śliwa W.: Odkryć fizykę 3. Zakres podstawowy. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era 

    10 

    Geografia  

    Zaniewicz Zbigniew: Geografia 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum i technikum. Szkoła ponadpodstawowa. Wyd. OPERON dla klasy 3A i 3C 

     

    Ciesielski Piotr: Geografia 3. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. Szkoła Ponadpodstawowa. Wyd. OPERON dla klasy 3B 

    11 

    Chemia  

    Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.: To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era – kontynuacja. 

    Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.: To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era -kontynuacja 

    Litwin M., Styka- Wlazło Sz., Szymońska J.: To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era- kontynuacja 

     

    12 

    Biologia  

    Jolanta Holeczek:Biologia na czasie 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era. 

    Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin i inn.: Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era - dla klasy 3d 

    13 

    Informatyka  

    Podręcznik nie jest wymagany 

     

     
    14 

    Podstawy przedsiębiorczości 

    Kontynuacja podręcznika z klasy II 

     

    15 

    Wiedza o społeczeństwie  

    Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek W centrum uwagi 2 zakres rozszerzony Nowa Era (część 2) 

     

    S. Drelich, A. Janicki, J. Kięczkowska, A. Makarewicz-Marcinkiewicz, L. Węgrzyn- Odzioba  „ W centrum uwagi 3 Zakres rozszerzony. Nowa Era (cześć 3) 

     

    KLASA IV

    Lp. 

    Przedmiot 

    Podręcznik 

    Język polski  

     Oblicza epok 4 Język polski. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, WSiP


    Język angielski  

     

    Rosińska M., Edwards L. “Repetytorium do szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony” wyd. Macmillan  

     

    Język francuski 

    M.  Sowa, Marlena Deckert, M. Piotrowska- Skrzypek „ C’est parti! 3” podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Wyd. Draco- kontynuacja podręcznika 

     

    Język hiszpański 

    Francisca Castro Viudez, Ignacio Rodero Diez, Pilar Diaz Ballesteros, Carmen Sardinero Francos 

     

    Nuevo español en marcha A1-A2 

    (podręcznik+ ćwiczenia) 

     

    https://ksiegarnia.siesta.pl/jezyk-hiszpanski/760-nuevo-espanol-en-marcha-basico-a1-a2-alumno-cd.html 

    Język niemiecki  

    Komplett plus 4 Poznań: Klett  Podręcznik oraz ćwiczenia. 

     

    Język rosyjski 

    Wiatr- Kmieciak M., Wujec S. Wot i my po nowomu 2.Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum. 

    Matematyka  

    Zakres podstawowy: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 4. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy Wyd. Pazdro 

    Zakres rozszerzony: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 4. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Wyd. Pazdro 

    Historia  

     Piotr Szlanta, Andrzej Zawistowski, Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 4. WSiP Zakres podstawowy  
    Jolanta Choiska-Mika, Piotr Szlanta., Andrzej Zawistowski Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 4.WSiP Zakres rozszerzony 

    10 

    Geografia 

    Ropel Sebastian, Sławomir Kurek, Zbigniew Zaniewicz: Geografia 4, Podręcznik. Liceum i technikum 

    Zakres rozszerzony, Wyd. OPERON 

    11 

    Chemia  

    Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.: To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era – kontynuacja. 

    Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.: To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era -kontynuacja 

    Litwin M., Styka- Wlazło Sz., Szymońska J.: To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era- kontynuacja 

    12 

    Biologia  

    Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski.: Biologia na czasie 4. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era  

    13 

    Informatyka  

    Podręcznik nie jest wymagany 

     
    14 

    Podstawy przedsiębiorczości 

    Kontynuacja podręcznika z klasy II 

     

    15 

    Wiedza o społeczeństwie  

    “W centrum uwagi 4” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa. Nowa Era