• KLASA 1

    Lp.

    Przedmiot

    Podręczniki

    1

    Język polski

    Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D.: Oblicza epok, WSiP

    2

    Język angielski

    Rosińska M., Edwards L. Password Reset poziom A2+/ B1 Students Book oraz ćwiczenia Password Reset poziom A2+/ B1 Workbook, wyd. Macmillan

    3

    Język francuski

    Piotrowska- Skrzypek M., Gajos M., Deckert M., Biele D. C`est parti! 1. Podręcznik do nauki języka francuskiego. Kraków: Draco oraz zeszyt ćwiczeń A1 C`est parti 1

    4

    Język hiszpański

    Spychała- Wawrzyniak M., Xavier Pascual López, Dudziak- Szukała A.                             i inni  Descubre 1. Kraków: Draco

    5

    Język niemiecki

    Montali G: Komplett plus 1. Podręcznik oraz ćwiczenia. Język niemiecki dla 4-letnich liceów i 5- letnich techników. Poznań: Klett.

    6

    Język rosyjski

    Wiatr- Kmieciak M., Wujec S. Wot i my po nowomu 1. Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum.

    7

    Matematyka

    Zakres podstawowy: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 1. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy Wyd. Pazdro

     

    Zakres rozszerzony: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 1. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Wyd. Pazdro

    8

    Historia

    Łuksz Kępski, Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski Historia. Ślady czasu. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa 1. GWO

    9

    Fizyka

    Braun M., Śliwa W.: Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era

    10

    Geografia

    Zaniewicz Z.: Geografia 1. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Operon

     

    Kurek S.: Geografia 1. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Operon- dla klasy 1b językowej

    11

    Chemia

    Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.: To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era

    12

    Biologia

    Helmin A., Holeczek J.: Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era

     

    Guzik M., Kozik R., Matuszewska R., Zamachowski W. : Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era- dla klasy 1d biologicznej

    13

    Informatyka

    Mazur J., Perekietka P., Talaga Z.,Wierzbicki J. : Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era.

    14

    Wiedza o społeczeństwie

    Janicki A., Kięczkowska J., Menz M.: W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era

    15

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    Słoma J. Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era

     

     KLASA 2

    Lp.

    Przedmiot

    Podręczniki

    1

    Język polski

    Oblicza epok 2.1 Język polski. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony, WSiP (semestr 1)

    Oblicza epok 2.2 Język polski. Liceum i technikum. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony, WSiP (semestr2)

    2

    Język angielski

    Rosińska M., Edwards L. Password Reset  Student’s Book  poziom B1+, oraz ćwiczenia Password Reset Workbook poziom B1+, wyd. Macmillan

    3

    Język francuski

    Piotrowska- Skrzypek M., Gajos M., Deckert M., E. Kalinowska, M. Sowa:  C`est parti! 2 Podręcznik do nauki języka francuskiego. Wyd. Draco oraz zeszyt ćwiczeń A2  C`est parti 2

    4

    Język hiszpański

    Spychała- Wawrzyniak M., Xavier Pascual López, Dudziak- Szukała A. i inni Descubre 2. Kraków: Draco

    5

    Język niemiecki

    Montali G: Komplett plus 2

    . Podręcznik oraz ćwiczenia. Język niemiecki dla 4-letnich liceów i 5- letnich techników. Poznań: Klett.

    6

    Język rosyjski

    Wiatr- Kmieciak M., Wujec S. Wot i my po nowomu 2.Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum.

    7

    Matematyka

    Zakres podstawowy: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 2. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy Wyd. Pazdro

    Zakres rozszerzony: Kurczab M., Kurczab E., Świda E.: Matematyka 2. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Wyd. Pazdro

    8

    Historia

    Jarosław Czubaty, Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. WSiP Zakres podstawowy

    Jolanta Choiska-Mika, Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2.WSiP Zakres rozszerzony

    9

    Fizyka

    Braun M., Śliwa W.: Odkryć fizykę 2. Zakres podstawowy. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era

    10

    Geografia

    Zaniewicz Z.: Geografia 2. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Operon

    Kurek S.: Geografia 2. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Operon- dla klasy 2b

    11

    Chemia

    Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.: To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era – kontynuacja.

    Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.: To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era

    Litwin M., Styka- Wlazło Sz., Szymońska J.: To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa: Nowa Era

    12

    Biologia

    Helmin A. Holeczek J.: Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa. Nowa Era.

    Guzik M., Kozik  R., Zamachowski W.: Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Warszawa. Nowa Era. - dla klasy 2 d

    13

    Informatyka

    Podręcznik nie jest wymagany


    14

    Podstawy przedsiębiorczości

    Makieła Z., Rachwał T.: Krok w przedsiębiorczość. Nowa Era

    15

     

    Wiedza o społeczeństwie 

    Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz, W centrum uwagi 2, zakres podstawowy