• ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej
     

    W bieżącym roku szkolnym ograniczamy klasowe spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami. Proponujemy kontakt przez dziennik elektroniczny LIBRUS lub konsultacje po uprzednim uzgodnieniu.

     

    • 1 września 2020  rozpoczęcie roku szkolnego godz.9.00 kl. I, kl. II i III godz.10.00

    • 16 września 2020  - konferencja Rady Pedagogicznej godz. 15.00, spotkanie rodziców z wychowawcami klas pierwszych i trzecich godz.17.00, klas drugich godz.17.30, spotkanie Rady Rodziców godz. 18.00

    • 18 listopada 2020   konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej godz. 15.00, spotkanie Rady Rodziców godz. 17.00, konsultacje

    • 15 grudnia 2020  - informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji w dzienniku elektronicznym

    • 22 grudnia 2020  - zakończenie klasyfikacji

    • 7 stycznia 2021 - konferencja Rady Pedagogicznej 15.00, zebranie Rady Rodziców godz. 17.00, konsultacje

    • 8 stycznia 2021 - koniec I semestru 

    • 14 kwietnia 2021 - zebranie rodziców klas trzecich – informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji końcowej-godz. 16.00, zebranie Rady Rodziców 17.00, konsultacje

    • 26 kwietnia 2021  - zakończenie klasyfikacji klas trzecich

    • 28 kwietnia 2021  - konferencja klasyfikacyjna klas trzecich godz. 14.00

    • 30 kwietnia 2021  - pożegnanie klas trzecich godz. 11.30

    • 9 czerwca 2021  - informacja o przewidywanych wynikach w dzienniku elektronicznym, konsultacje

    • 18 czerwca 2021  - zakończenie klasyfikacji

    • 22 czerwca 2021  - konferencja klasyfikacyjna godz. 13.30

    • 25 czerwca 2021  - zakończenie roku szkolnego godz. 9.00

     

     

    • Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :

     • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.

     • Ferie zimowe 1 – 14 luty 2021 r.

     • Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021 r.

     • Podczas przeprowadzania egzaminu maturalnego 4-5-6 maja 2021 r.

     • Inne dni wolne 4-5 stycznia 2021r., 4 czerwca 2021 r.