•  

    ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

     

    2 września 2019 r rozpoczęcie roku szkolnego godz.9.00

     

    11 września 2018r - konferencja Rady Pedagogicznej godz. 15.00

    - spotkanie rodziców z wychowawcami klas pierwszych 16.30

    - spotkanie rodziców z wychowawcami klas drugich i trzecich godz. 17.00

    - spotkanie Rady Rodziców godz. 17.30

     

    12 wrzesień 2019 ślubowanie klas pierwszych

     

    25 września 2019r. - Rajd Mickiewicza

     

    13 listopada 2019 r. - konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej godz. 15.00

    - spotkanie Rady Rodziców godz. 16.30

    - zebranie/ konsultacje z rodzicami godz. l 6.00- 17.30 informacja o wynikach w nauce

     

    11grudnia 2019 r.

    - informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji w dzienniku elektronicznym

     

    18 grudnia 2019r.

    - zakończenie klasyfikacji

     

    20 grudnia 2019 r. - konferencja klasyfikacyjna godz. 8.00

    - Dzień Patrona Szkoły, spotkania w klasach

     

    20 grudnia 2019 r. - koniec I okresu

     

    8 stycznia 2020r. - konferencja Rady Pedagogicznej 15.00

    - zebranie Rady Rodziców godz. 16.30,

    - zebranie z rodzicami - podsumowanie I semestru godz. 17.00

     

    15 kwietnia 2020 r. - zebranie rodziców klas trzecich – informacja o przewidywanych

    wynikach klasyfikacji końcowej- godz. 17.00.

    - zebranie/konsultacje rodziców klas pierwszych i drugich – godz.16-17.30

    - zebranie Rady Rodziców 16.30

     

    20 kwietnia 2020 r. - zakończenie klasyfikacji klas trzecich

     

    22 kwietnia 2019 r. - konferencja klasyfikacyjna klas trzecich godz. 14.00

     

    24 kwietnia 2020 r. - pożegnanie klas trzecich godz. 11.30

     

    10 czerwca 2020 r. - zebranie /konsultacje rodziców- informacja o przewidywanych wynikach
    klasyfikacji w dzienniku elektronicznym – godz. 16.00 – 17.30

     

    19 czerwca 2020 r. - zakończenie klasyfikacji

     

    23 czerwca 2020 r. - konferencja klasyfikacyjna godz. 13.30

     

    26 czerwca 2020 r. - zakończenie roku szkolnego godz. 9.00

     

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :

    Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2019 r.

    Ferie zimowe - 13 – 24 stycznia 2020 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna - 9 - 14 kwietnia 2020 r.

    Podczas przeprowadzania egzaminu maturalnego - 4-5-6 maja 2020 r.

     

    Inne dni wolne - 2, 3 stycznia 2020r., 12 czerwca 2020 r.