•  

     

    ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

     

    W bieżącym roku szkolnym ograniczamy klasowe spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami. Proponujemy kontakt przez dziennik elektroniczny LIBRUS lub konsultacje po uprzednim uzgodnieniu.

     

    1 września 2022 r rozpoczęcie roku szkolnego godz.9.00

    14 września 2022r - konferencja Rady Pedagogicznej godz. 14.30

    - spotkanie rodziców z wychowawcami godz.16.30

    - spotkanie Rady Rodziców godz. 17.30

    21 wrzesień 2022r. ślubowanie klas pierwszych

    22 września 2022r. wyjazd integracyjny Jura Krakowsko - Częstochowska

    16 listopada 2022 r. - konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej godz. 15.00

    - spotkanie Rady Rodziców godz. 17.00

    - konsultacje

    04 stycznia 2023 r. - informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji w dzienniku elektronicznym

    11 stycznia 2023 r. - zakończenie klasyfikacji

    11 stycznia 2023 r. - konferencja Rady Pedagogicznej 15.00

    - spotkanie rodziców z wychowawcami godz.17.00

    - spotkanie Rady Rodziców godz. 16.30

    12 kwietnia 2022 r. - zebranie rodziców klas czwartych – informacja o przewidywanych

    wynikach klasyfikacji końcowej- godz. 16.00.

    - zebranie Rady Rodziców 17.00

    - konsultacje

    24 kwietnia 2023 r. - zakończenie klasyfikacji klas czwartych

    26 kwietnia 2023 r. - konferencja klasyfikacyjna klas czwartych godz. 14.00

    28 kwietnia 2023 r. - pożegnanie klas czwartych godz. 11.30

    6 czerwca 2022 r. - informacja o przewidywanych wynikach w dzienniku elektronicznym

    - konsultacje

    14 czerwca 2022 r. - zakończenie klasyfikacji

    20 czerwca 2022 r. - konferencja klasyfikacyjna godz. 13.30

    23 czerwca 2023 r. - zakończenie roku szkolnego godz. 9.00

     

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :

    Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.

    Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna 06-11 kwietnia 2023 r.

    Podczas przeprowadzania egzaminu maturalnego 4-5 i 8 maja 2023 r.

    Inne dni wolne 31 październik 2022r., 2 maja 2023r., 9 czerwca 2023 r.