• ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

    • 1 września 2021 - rozpoczęcie roku szkolnego godz. 9.00
    •  9 września 2021r - konferencja Rady Pedagogicznej godz. 15.00
     • spotkanie rodziców z wychowawcamigodz.17.00
     • spotkanie Rady Rodziców godz. 17.30
    • wrzesień 2021r. ślubowanie klas pierwszych
    • 23 września 2021r. wyjazd integracyjny Góra Św.Anny
    • 18 listopada 2021 r. - konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej godz. 15.00
     • spotkanie Rady Rodziców godz. 17.00
     • konsultacje
    • 15 grudnia 2021 r. - informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji w dzienniku elektronicznym
    • 22 grudnia 2021 r. - zakończenie klasyfikacji
    • 4 stycznia 2022 r. - konferencja Rady Pedagogicznej 15.00
     • spotkanie rodziców z wychowawcamigodz.17.00
     • spotkanie Rady Rodziców godz. 16.30
    • 12 kwietnia 2021 r. - zebranie rodziców klas trzecich
     • informacja o przewidywanych wynikach klasyfikacji końcowej- godz. 16.00.
     • zebranie Rady Rodziców 17.00
     • konsultacje
    • 12 kwietnia 2022 r. - zakończenie klasyfikacji klas trzecich
    • 27 kwietnia 2022 r. - konferencja klasyfikacyjna klas trzecich godz. 14.00
    • 29 kwietnia 2022 r. - pożegnanie klas trzecich godz. 11.30
    • 9 czerwca 2022 r.  - informacja o przewidywanych wynikach w dzienniku elektronicznym, konsultacje
    • 15 czerwca 2022 r. - zakończenie klasyfikacji
    • 21 czerwca 2022 r. - konferencja klasyfikacyjna godz. 13.30
    • 24 czerwca 2021 r. - zakończenie roku szkolnego godz. 9.00


    Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :

    Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
    Ferie zimowe 14 – 27 luty 2022 r.
    Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.
    Podczas przeprowadzania egzaminu maturalnego 4-5-6 maja 2022 r.
    Inne dni wolne 2 listopada 2021r., 12 listopada 2021r., 7 stycznia 2022r., 2 maja 2022r., 17 czerwca 2022 r.