• Szkolny klub debat oksfordzkich w Mickiewiczu

      •  Szkolne kluby debat oksfordzkich to projekt realizowany przez Fundację "Projekty Edukacyjne", którego celem jest szerzenie debaty oksfordzkiej jako holistycznego narzędzia edukacyjnego zarówno dla młodzieży jaki nauczycieli.

         Od tego roku szkolnego taki klub działa też w naszej szkole. Celem jego działania jest wspólne uczenie się krytycznego myślenia, debatowania, merytorycznego przemawiania i budowania argumentacji. Cały czas poszerzamy nasze kompetencje i budujemy zespół. Mamy też za sobą pierwsze turnieje i zmagania :-) Dziewczyny, bo taka jest nazwa naszej szkolnej drużyny spotykają się co tydzień, kształtując swoje umiejętności i ciągle doskonaląc sztukę pięknego i skutecznego przemawiania.