• Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

   •  

     

     

     

     

     

     

     

    Nasza szkoła dołączyła do projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo wspieranego przez fundację Fundacja Dbam o Mój Zasięg

    Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami. W ten sposób chcemy też promować inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym.