• Bożena Bismor 

     • Absolwentka filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie , to tam po raz pierwszy zetknęłam się z niezwykłym  teatrem  Leszka Mądzika „Sceną Plastyczną KUL” (nie bez znaczenia dla inspiracji w utworzeniu nazwy naszego teatru);  od lat 90-tych ubiegłego wieku jestem polonistą  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza;  moja pasją jest poezja Cypriana Kamila Norwida i fascynacja „polifonicznością SŁOWA”. W 2008 roku razem z Karoliną Kaliską –Skrabanią  powołałam  do życia Teatr Scena Muzyczna I LO. Nigdy nie marzyłam o tym, by zajmować się szkolnym teatrem, ale jest to jedna z najpiękniejszych przygód w moim życiu zawodowym i choć „teatr nie jest przestrzenią bezpieczną” przyniósł mi wiele satysfakcji, stał się źródłem  wielu nagród i wyróżnień, z których najbardziej cenę sobie „Kamrata Rudzkiego”( 2012 rok) za działalność na rzecz rozwoju kultury i nauki mojego miasta.

       

     • Małgorzata Grund-Bismor 

     • Magister Teologii, absolwentka Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie filia we Wrocławiu. Absolwentka Chrześcijańskiego Studium Teatru Ruchu pod kierunkiem Kathleen Ann Thompson w zakresie: technik aktorskich, podstawy tańca różnych epok, analizy rytmu, organizacji przestrzeni scenicznej, analizy ruchu, emisji głosu, warsztatu teatru ulicznego. Aktorka, tancerz, reżyser, choreograf. Prowadząca zajęcia teatralne w ruchu przestrzeni scenicznej, ruchu sztuk walk oraz słowa i emocji. Od 1997 r aktorka Gliwickiego Teatru A. Liczny udział w warsztatach teatralnych, wokalnych, tanecznych w Polsce i za granicą. Współpracująca m.in. z aktorami tj. Bernardem Krawczykiem, Piotrem Warszawskim czy Klaudiuszem Kaufmannem. Od 2018 r. Prowadząca i współtworząca Teatr Amatorski Scena Muzyczna I LO. Czym dla mnie jest Scena Muzyczna ? Nowym odkryciem, niesamowitym doświadczeniem, poczuciem odpowiedzialności za młodego człowieka i za tworzoną sztukę. Jest dla mnie ogromną radością, nierzadko wzruszeniem, chęcią nieustannego rozwoju i pracy nad samym sobą. 

       

     • Adam Bismor 

     • Muzyk, wokalista - instruktor, reżyser dźwięku, licencjat Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Jazzu. Od 2013 r. współpracuje z zawodowym teatrem religijnym „Teatr A” z Gliwic. Realizator dźwięku, w różnorodny przestrzeniach artystycznych - małych salach kameralnych, ulicy, halach sportowych. Od 2012 roku prowadzi młodzieżową  grupę teatralną? pod kątem muzycznym oraz technicznym organizując warsztaty dla klas licealnych. W latach 2015-2017 roku nauczyciel śpiewu rozrywkowego w szkole muzyki rozrywkowej „Muzowia” w Chorzowie. Scena muzyczna to dla mnie punkt gdzie rozpocząłem swoją drogę w świecie artystycznym. To osoby, wykonawcy, których spotkałem przez czas liceum (kiedy występowałem w Scenie 1 LO) i możliwości otwierające się dzięki nim. Te niepozorne początki pozwoliły mi kierować się drogą dalszego rozwoju artystycznego.